TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

Tekstil, insanoğlunun yeme-içme, barınma ve örtünme şeklinde özetlenen 3 temel ihtiyacından birisi olup, klasik deyimle beşikten mezara dek tekstil ürünleri insanoğlu ile biraradadır. Yüzyıllar boyunca insanlar sadece örtünmek ve süslenmek için giyinmiş, ancak gelişen ve değişen dünya ile birlikte tekstillerin de kullanım alanı giysi üretiminin dışına çıkarak, inşaat, tıp, uzay sanayii, endüstriyel uygulamalar gibi çok çeşitli alanlara yayılmış ve "teknik tekstil" adı verilen bir uygulama alanı oluşmuştur. Diğer yandan günümüzde insanlar bir giysiden artık örtünme ve süslenme ihtiyaçlarını karşılamasından öte ilave birtakım fonksiyonlar da sağlamasını beklemektedirler. Bu durum "fonksiyonel tekstiller" adıyla bilinen yeni bir alanın oluşmasına yol açmıştır.

 Tekstil kısaca "Her türlü liften yüzey elde etme sanatı ve teknolojisi" olarak tanımlanabilir. Liflerin yüzey haline gelmesi için birçok işlemden geçmesi gerekir. Bu işlemlerin her biri doğrudan Tekstil Mühendisinin sorumluluk alanına girer. Tekstil mühendisi, hedeflenen tekstil ürünlerinin özelliklerine uygun hammaddeyi tespit ederek, bu hammaddenin işlenmesinde doğru proses, makina ve parametrelerin kullanılmasını sağlar. Bu bağlamda her adımda gerekli analiz ve kontrolleri yaparak karşılaşılan problemleri çözüp üretim verimliliğini ve ürün kalitesini artırmaya çalışır. Tekstil işletmesinin fizibilitesi, tesisin kurulması, makinaların seçimi, siparişi, montajı, üretimin başlatılması, işçilerin eğitimi, kalite kontrol, planlama, fabrika organizasyon gibi hususlardan da bu işletmedeki Tekstil Mühendisi doğrudan veya dolaylı olarak sorumludur. Bir Tekstil Mühendisi ayrıca tekstil makina imalatında veya imal edilmiş makinanın satış ve servis hizmetlerinde de görev alabilir, müşteri temsilciliği ve benzeri görevleri yapabilir. Kısaca özetlemek gerekirse, tekstil mühendisi tekstille alakalı her alanda çalışabilir.

Bölümümüz, tekstil sanayinin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak sektörün beklentilerine uygun, temel bilgileri sağlam, araştırmacı, analitik düşünebilen, yeniliklere açık, meslek etiğini benimsemiş, çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilen, sorumluluklarının bilincinde, grup çalışmalarına yatkın, çalışkan mühendisler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir. Eğitimleri boyunca öğrencilerimize meslekleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak ve teorik bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirerek iş hayatına hazırlamak temel amaçlarımızdandır. Bölümümüzün yer aldığı Tekirdağ ili sınırları içerisinde tekstil, örme, konfeksiyon ve deri sanayiinde toplam 650'nin üzerinde işletme faaliyet göstermekte olup, bu yönüyle Bölümümüzün bulunduğu bölge, ülkemizin en önemli tekstil üretim üssü konumundadır. Bu durum bizlere, öğrencilerimizin eğitimleri sırasında almakta oldukları teorik konuları rahatlıkla uygulamaya dönüştürme fırsatı sunmaktadır. Bu anlamda Lisans 4. Sınıf öğrencilerimizle uygulamaya geçeceğimiz Sektör Tümleşik Eğitim Modeli, örnek bir uygulamalı eğitim modeli olacaktır. Bunun yanında Tekstil İşverenleri Sendikası Türk Tekstil Vakfı desteği ile Çerkezköy'de kurulu bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) altyapı ve eğitim imkanlarının da Bölümümüz öğrencileri tarafından kullanılıyor olması, uygulamalı eğitim modelimizi güçlendirici bir rol üstlenmektedir.

Bölüm olarak küresel ölçekte başarı ile çalışabilir mezunlar yetiştirebilmek bir diğer önemli vizyonumuzdur. Bu anlamda öğrencilerimizin yabancı dil sorunlarını aşmaları ve meslekleri ile ilgili İngilizce terminolojiyi kazanmaları için 2010-2011 akademik yılından itibaren İngilizce destekli eğitim başlatılmış bulunmaktadır. Ayrıca bu kapsamda Bölümümüz, Avrupa Birliği eğitim programlarından Erasmus programı çerçevesinde, Avrupa'nın değişik 8 Üniversitesi ile İkili Anlaşma imzalamış olup, öğrencilerimize her sene Avrupa'nın değişik üniversitelerinde bir dönem burslu eğitim olanağı sağlamaktayız.