DEVAM EDEN DOKTORA TEZLERİ

Danışman

Öğrenci Adı-Soyadı

Tez Adı

Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE

Beyza BUZOL MÜLAYİM

Elektrik Alanda Lif Çekim (Elektrospinning) Tekniği ile Nanoliflerden İplik Eğirme Yöntemi Geliştirilmesi

Gülçin CANİPEK

Ülkemiz Kıl Keçilerinden Elde Edilen Kaşmir Benzeri Alt Liflerin Eğrilebilirliğinin

Araştırılması

Prof. Dr. Hikmet Ziya ÖZEK

Duygu YAVUZKASAP AYAKTA

Kamgarn Dokuma Kumaşlarda Konstrüksiyon ve Çözgü Geriliminin Kumaş Yapısı ve Atkı Eğriliğine Etkisinin Araştırılması

Hayal OKTAY

Trakya Bölgesinde Entegre Bir Tekstil İşletmesi İçin Yaşam Döngü Analizi Çalışması

Prof. Dr. Özer GÖKTEPE

Özgecan ERKAN

Mesane Fonksiyon Bozukluğu Tedavisinde Kullanılmak Üzere Polimerik Yapay Kas Yapılarının Geliştirilmesi

Gül SEVENCAN TOPAL

Tekstil Tabanlı Esnek Fotovoltaiklerin Geliştirilmesi

Prof.Dr. Rıza ATAV

Osman NAMIRTI

Sentetik Boyarmadde Kullanmadan Renkli Yünlü Materyal Eldesi

DEVAM EDEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Adı-Soyadı

Danışman

Tez Adı

Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE

Belin SABİT

Elektro Lif Çekim (Electrospinning) Yöntemiyle Üretilen Nanolif İplik Özelliklerinin İyileştirilmesi

Sibel TAŞDELEN

Pamuk Elyaf Özelliklerinin Tayininde Kullanılan Test Cihazlarının

Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi (Comparative Investigation of Testing Instruments Used For Analysis of Raw Cotton Fiber Properties)

Prof. Dr. Pelin GÜRKAN ÜNAL

Hikmet ÜÇGÜL

Yün ile Bazı Lüks Liflerden Üretilen Dokuma Kumaşların Çeşitli Fiziksel-Teknolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Doç. Dr. Aylin YILDIZ

Cumali DEMİR

Fe3O4@ HA@ Ag Sentezi, Yapısının İncelenmesi ve Tekstilde Kullanımı

 Doç. Dr. Can ÜNAL

Gonca YILMAZ

Konfeksiyon Sektöründe Üretim Talep Tahminlemesi

Sezin ÇELİKKIRAN

Yünlü Kumaş Üretiminde Çalışma Koşullarının Çalışan Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Zeycan AYDAN DEMİRBAŞ

Üretim Hat Dengelemesinde Konfeksiyon Sektörüne Uygun Algoritmaların İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KORUYUCU

Bilge İNCE

Farklı Maddelerin Kullanımı İle Süper Hidrofobik Tekstil Yüzeylerinin Eldesi

İlker TANRIKULU

Sportech Tekstil Kumaşların Elde Edilmesi ve Fiziki Performans Özelliklerinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Umut BİLEN

Yavuz YAŞAR

Yün ve Yün/Elastan Karışımı Kumaşlarda Dikilebilirlik ve Kullanımın Özelliklerinin İncelenmesi

Nergiz KARABACAK

Trakya Bölgesindeki Tekstil Fabrikalarının Kalite Anlayışının Değerlendirilmesi (Evaluation of Quality Concept of Textile Company in Trakya Region)

TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ

Danışman

Öğrenci Adı-Soyadı

Tez Adı

Yıl

Prof. Dr. Hikmet Ziya ÖZEK

Berkay BARIŞ

Dokuma Kumaş Hatalarının Belirlenmesi ve Nedenlerinin Giderilmesi İçin Bir Uzman Sistem Uygulaması

2018

TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Danışman

Öğrenci Adı-Soyadı

Tez Adı

Yıl

Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE

Beyza Buzol Mülayim

Trakya Bölgesi tekstil sektörü: durum analizi ve beklentiler

2012

Habibe Gülben Ülgen

Kamgarn iplikçilikte suda çözünebilir filament kullanarak üstün performanslı özgü ipliklerin ve süper ince ipliklerin üretimi

2016

Zeynep Arslan

Poliamid 6 poy ve tekstüre iplik üretiminde kaliteyi etkileyen proses parametrelerinin incelenmesi

2016

Volkan Yalı

Karbon nanotüp esanslı ipliklerin özelliklerinin incelenmesi

2016

Sezen Dönmez

Elektro lif çekim yöntemiyle hava filtrasyonuna yönelik nanolifli yüzeylerin elde edilmesi

2016

Prof. Dr. Hikmet Ziya ÖZEK

Rana Yılmaz

Kaplama tekstil yüzeylerinin elektro manyetik kalkanlama performansının araştırılması

2013

Ferit Demir

Kancalı dokuma tezgahlarında atkı telefinin azaltılması

2014

Şener Öztürk

Dokuma kumaşların yüzey pürüzlüğü ile yapısal özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

2016

Bilge Berkhan Kastacı

Leno dokuma kumaşların yapısal değişkenleri ile fiziksel özellikleri arasındaki ilişkinin araştırılması

2016

Fatih Karaaslan

Dokuma kumaşların yaş işlemler sonrası çekme davranışlarının incelenmesi

2017

Prof. Dr. Özer GÖKTEPE

Serdar Tunç

Meta aramid kumaşın boyanması, haslık yönünden elyaf boyalı meta aramid kumaşlarla karşılaştırılması

2012

Özgecan Beypazar

Nanolif üretiminde çap kontrolü

2013

Figen Köksal

Denim yıkamada renk varyasyonlarının nedenlerinin incelenmesi

2015

Murat  Yıldırım

Sıplays düğüm kalitesinin iyileştirilmesi

2016

Prof. Dr. Pelin GÜRKAN ÜNAL

İlkem Aytaç

İçi boşluklu ipliklerin mekanik özellikleri ve bu ipliklerden üretilen kumaşların konfor özellikleri

2016

Özgür Avcu

Otomotiv koltuk döşemelerinde kullanılan çift katlı dokuma kumaşların aşınma performanslarının geliştirilmesi

2017

Prof. Dr. Rıza ATAV

Berkay Barış

Dendrimer teknoloji kullanılarak pamuklu fonksiyonel kumaşların eldesi

2012

Osman Namırtı

Nanoteknoloji ürünü dendrimerler kullanılarak pamuk liflerinin reaktif boyarmaddelerle boyanabilirliğinin geliştirilmesi

2013

Fatih Türkmen

Alpaka liflerinin boyanabilirliğinin geliştirilmesi

2014

Serap Ekinci

Bobin boyalı filament ipek ipliklerin atkı olarak kullanıldığı dokuma kumaşlarda karşılaşılan çeşitli düzgünsüzlük sorunlarının çözümü için proses geliştirme ve ipek ipliklerinin düşük sıcaklıkta boyanması

2014

Canan Kazan Şahin

Liflerin kimyasal modifikasyonu yoluyla poliester/pamuk karışımlarının tek banyoda boyanabilirliğini sağlayacak yeni bir yöntem geliştirilmesi

2015

Muhammet Fatih Yüksel

Poliamid kumaşların düşük sıcaklıkta boyanabilirliğini sağlayacak yöntem geliştirilmesi

2015

Kaya Karabulut

Pamuklu örme kumaşlara doğal boyalarla boyama yoluyla tek adımda renk, uv koruyuculuk ve antibakteriyellik kazandırılması

2015

Şebnem Yaver

Tekstil üretiminde temiz teknolojilerin kullanılması çerçevesinde kimyasal modifikasyon yoluyla akrilik liflerinin doğal boyalarla boyanabilirliğinin geliştirilmesi

2015

Yıldıray Fatih Dilsiz

Pamuğa kimyasal modifikasyon uygulayarak multıcolor efektine ve antibakteriyellik özelliğine sahip fonksiyonel gömleklik kumaş eldesi

2016

Doç. Dr. Aylin YILDIZ

Merve Değirmencioğlu

Atıktan geri kazanım yolu ile elde edilen metal naftenatların tekstil terbiyesinde kullanımı

2013

Doç. Dr. Can ÜNAL

Selin Bilget

Konfeksiyonda Simülasyon Tekniğiyle Yalın Üretim Sistemlerinin İncelenmesi

2015

Alime DERE YÜKSEL

Konfeksiyonda Asorti Planı Optimizasyonu

2018

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KORUYUCU

Ayben Pakolpakçıl

Akıllı tekstillerde kullanılmak üzere halokromik boyalarla boyanmış poliamid 6,6 kumaşın yaş haslıklarının incelenmesi

2013

Dr. Öğr. Üyesi Umut BİLEN

Ufuk Özşahin

Dikiş parametrelerinin yünlü ve yün karışımı dokuma kumaşların eğilme dayanımı üzerine etkileri

2012

Bala Kırık

Bir konfeksiyon işletmesindeki son kontrol hatalarının istatistiksel yöntemlerle analizi

2017