Sevgili Öğrenciler ve Değerli ziyaretçiler,

Bölümümüzün web sayfasına hoş geldiniz.

2008-2009 akademik yılında lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerine başlayan bölümümüzün yetiştirdiği tekstil mühendisleri için hedef alınan temel çıktılar şu şekildedir;

  • Temel mühendislik kavramlarına hakim olmak, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,
  • Temel Bilimlerde sağlam bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek,
  • Tekstil üretim süreçlerini ve parametrelerini kavramak ve amaca uygun bir şekilde tasarlayıp, gerçekleştirebilmek,
  • Tekstil hammaddelerini ve malzemelerini tanıyabilmek ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
  • Küresel ölçekte çalışabilecek yabancı dil bilgisi, iletişim becerisi ve vizyona sahip olmak,
  • İşletme yönetimi ve organizasyonu alanında temel bilgilere sahip olmak ve günümüzün mühendislik uygulamalarını tanımak ve yararlanabilme becerisini göstermek,
  • Genel ahlak ve mesleki etik değerlerini benimsemiş olmak,
  • Deney ve proje tasarlama, gerçekleştirme ve sonuçlarını çözümleyip değerlendirebilme ve yorumlama becerisini kazanmak,
  • Bilişim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanabilmek.

Bu hedefler doğrultusunda, Türkiye’de tekstil mühendisliği veren diğer bölümlerden en önemli farkımız (STE) Sektör Tümleşik Eğitim Modeli’dir. STE kapsamında, 2011-2012 akademik yılından itibaren, son sınıf lisans öğrencilerinin,  haftada 3 iş günü uygulamalı eğitim kapsamında sektörde faaliyet gösteren iş yerlerinde fiili olarak çalışmaları sağlanmaktadır. Bu model sayesinde teorik bilgilerini pekiştirme ve iş yaşamı ile mezuniyet öncesinde yakından tanışma fırsatı bulan öğrencilerimizin sektöre uyum sağlama ve iş bulma sorunları da en aza indirilmektedir. Bölümümüzün yer aldığı coğrafyada 4 Organize Sanayii Bölgesi ile 1 Avrupa Serbest Bölgesi'nde tekstil alanında faaliyet gösteren yüzlerce sanayi kuruluşunun yer alması bu uygulamanın başarılı olmasını sağlayan en büyük avantajlarımızdan birisidir.

Bunların yanı sıra, bulunduğumuz bölgede yer alan Ar-Ge merkezlerinin sayısının artmasına paralel olarak, yüksek lisans ve doktora eğitimine olan talep doğrultusunda, ülkemize konusunda uzman yeni araştırmacılar yetiştirmek bölümümüzün öncelikli hedeflerinden biridir.

Bölümümüzün lisans ve lisansüstü öğrenci yetiştirmenin yanı sıra bir diğer ana hedefi yaptığı bilimsel çalışmalarla bir taraftan bilime katkı sağlarken diğer yandan endüstriyel alanda değer yaratmaktır. Bu amaçla bölgemizdeki sanayi kuruluşları  ile çeşitli düzeylerde ar-ge ve inovasyon projeleri çerçevesinde iş birlikleri yapılmaktadır. 

Sayfamızı ilk kez ziyaret edenler sol tarafta yer alan başlıklardan merak ettiği konular hakkında ayrıntılı bilgileri alabilirler. Bunun yanı sıra sizleri ilgilendiren çeşitli olay ve konularla ilgili olarak haberler ve duyurular başlıklarını dikkatlice takip etmenizi öneririz. İletişim bölümünden bizlere kolayca ulaşabilirsiniz.

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Rıza ATAV

ratav@nku.edu.tr


Duyurular Arşiv
21/10/2021 TMB313 İplik Teknolojisi II dersi hakkında 2021-10-21

... Ayrıntılar için tıklayınız...


The Woolmark Performance Challenge 2021-10-12

... Ayrıntılar için tıklayınız...


Uzaktan ve Yüzyüze Eğitim Haftaları 2021-09-22

... Ayrıntılar için tıklayınız...


Lisans Ders Programı 2021-09-21

... Ayrıntılar için tıklayınız...


Lisansüstü Eğitim Programı 2021-09-08

... Ayrıntılar için tıklayınız...