KOMİSYON ADI

KOMİSYON ÜYELERİ

STAJ KOMİSYONU

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KORUYUCU(Başkan) (adelituna@nku.edu.tr)

Öğr. Gör. A. Özgür AĞIRGAN(Üye) (aoağirgan@nku.edu.tr)

Arş. Gör. Dr. Selçuk POYRAZ (Üye) (spoyraz@nku.edu.tr)

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Yrd. Doç. Dr. Derman VATANSEVER BAYRAMOL

(dvbayramol@nku.edu.tr)

FARABİ KOORDİNATÖRÜ

Yrd. Doç. Dr. Umut BİLEN (ubilen@nku.edu.tr)

BOLOGNA KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Pelin GÜRKAN ÜNAL (pgunal@nku.edu.tr)

ÖĞRENCİ İNTİBAK KOMİSYONU

Yrd. Doç. Dr. Aylin YILDIZ (Başkan) (ayildiz@nku.edu.tr)

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan DELİTUNA (Üye) (adelituna@nku.edu.tr)

Doç. Dr. Can ÜNAL(Üye)  (cunal@nku.edu.tr)

SATIN ALMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE (Başkan) (fgoktepe@nku.edu.tr)

Doç. Dr. Rıza ATAV (Üye) (ratav@nku.edu.tr)

Araş. Gör. Özgecan ERKAN(Üye) (obeypazar@nku.edu.tr)

LABORATUVAR DÜZENLEME ve YÖNETİM KOMİSYONU

Doç. Dr. Rıza ATAV (Başkan) (ratav@nku.edu.tr)

Araş. Gör. Dr. Z. Evrim KANAT (Üye) (zekanat@nku. edu.tr)

Araş. Gör. Hayal DALKILIÇ (Üye) (hdalkilic@nku.edu.tr)

MEZUNİYET VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

Prof. Dr. Özer GÖKTEPE (Başkan)(ogoktepe@nku.du.tr)

Arş. Gör. Dr. Selçuk POYRAZ (Üye)(spoyraz@nku.edu.tr)

Araş. Gör. Volkan YALI (Üye) (vyali@nku..edu.tr)

STRATEJİK PLANLAMA ALT KOMİSYONU

Prof. Dr. Ziya ÖZEK (Başkan) ( zozek@nku.du.tr )

Yrd. Doç. Dr. Umut BİLEN ( ubilen@nku.edu.tr )

Yrd. Doç. Dr. Derman VATANSEVER BAYRAMOL (dvbayramol@nku.edu.tr)

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Öğr. Gör. Dr. Özgür AĞIRGAN Başkan) (aoagirgan@nku.edu.tr)

Yrd. Doç. Dr. Aylin YILDIZ (Üye) (ayildiznku.edu.tr)

Araş. Gör. Dr. Z. Evrim KANAT (Üye) (zekanat@nku. edu.tr)

BÖLÜM WEB KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Can ÜNAL (Başkan) (cunal@nku.edu.tr )

Araş. Gör. Volkan YALI (Üye) (vyali@nku..edu.tr)