Danışman

Öğrenci

Tez Adı

Yıl

Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE

Beyza BUZOL MÜLAYİM

Trakya Bölgesi Tekstil Sektörü: Durum Analizi ve Beklentiler

 

Prof. Dr. Özer GÖKTEPE

Serdar TUNÇ

Meta Aramid Kumaşın Boyanması, Haslık Yönünden Elyaf Boyalı Meta Aramid Kumaşlarla Karşılaştırılması

2012

Prof. Dr. Özer GÖKTEPE Özgecan BEYPAZAR Nonalif Üretiminde Çap Kontrolü 2013
Prof. Dr. Özer GÖKTEPE Figen KÖKSAL

Denim Yıkamada Renk Varyasyonlarının Nedenlerinin İncelenmesi

2015
Doç. Dr. Can ÜNAL Selin BİLGET Konfeksiyonda Simülasyon Tekniğiyle Yalın Üretim Sistemlerinin İncelenmesi 2015

Doç. Dr. Rıza ATAV

Berkay BARIŞ

Dendrimer Teknolojisi Kullanılarak Pamuklu Fonksiyonel Kumaşların Eldesi

2012

Doç. Dr. Rıza ATAV

Osman NAMIRTI

Nanoteknoloji Ürünü Dendrimerler Kullanılarak Pamuk Liflerinin Reaktif Boyarmaddelerle Boyanabilirliğinin Geliştirilmesi

2013

Doç. Dr. Rıza ATAV

Fatih TÜRKMEN

Alpaka Liflerinin Boyanma Özelliklerinin Geliştirilmesi

2014

Doç. Dr. Rıza ATAV

Serap EKİNCİ

Bobin Boyalı Filament İpek İpliklerinin Atkı Olarak Kullanıldığı Dokuma Kumaşlarda Karşılaşılan Çeşitli Düzgünsüzlük Sorunlarının Çözümü için Proses Geliştirme ve İpek İpliklerinin Düşük Sıcaklıkta Boyanması

2014

Doç. Dr. Rıza ATAV Canan KAZAN ŞAHİN Liflerin Kimyasal Modifikasyonu Yoluyla Poliester/Pamuk Karışımlarının Tek Banyoda Boyanabilirliğini Sağlayacak Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi 2015
Doç. Dr. Rıza ATAV Şebnem YAVER Tekstil Üretiminde Temiz Teknolojilerin Kullanılması Çerçevesinde Kimyasal Modifikasyon Yoluyla Akrilik Liflerinin Doğal Boyalarla Boyanabilirliğinin Geliştirilmesi 2015
Doç. Dr. Rıza ATAV Kaya KARABULUT Pamuklu Örme Kumaşlara Doğal Boyalarla Boyama Yoluyla Tek Adımda Renk, UV Koruyuculuk ve Antibakteriyellik Kazandırılması 2015
Doç. Dr. Rıza ATAV M. Fatih YÜKSEL Poliamid Kumaşların Düşük Sıcaklıkta Boyanabilirliğini ve Kısa Fiksaj Sürelerinde Basılabilirliğini Sağlayacak Yöntem Geliştirilmesi 2015

Yrd. Doç. Dr. Aslıhan KORUYUCU

Ayben PAKOLPAKÇIL

Akıllı Tekstillerde Kullanılmak Üzere Halokromik Boyalarla Boyanmış Poliamid 6,6 Kumaşın Yaş Haslıklarının İncelenmesi

 

Yrd. Doç. Dr. Aylin YILDIZ

Merve DEĞİRMENCİOĞLU

Atıktan geri kazanım yolu ile elde edilen metal naftenatların tekstil terbiyesinde kullanımı

2013

Yrd. Doç. Dr. Umut BİLEN

Ufuk ÖZŞAHİN

Dikiş Parametrelerinin Yünlü ve Yün Karışımı Dokuma Kumaşların Eğilme Dayanımı Üzerine Etkileri

 

 

Tez İsimlerinin İngilizcesi için tıklayınız!