TAMAMLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER

 

Danışman

Öğrenci Adı-Soyadı

YL/DR

Tez Adı

Tamamlanma Tarihi

Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE

Beyza BUZOL MÜLAYİM

DR

Elektrik Alanda Lif Çekim (Elektrospinning) Tekniği ile Nanoliflerden İplik Eğirme Yöntemi Geliştirilmesi

2019

Beyza BUZOL MÜLAYİM

YL

Trakya Bölgesi Tekstil Sektörü: Durum Analizi ve Beklentiler

2012

Habibe Gülben ÜLGEN

YL

Kamgarn İplikçilikte Suda Çözünebilir Filament Kullanarak Üstün Performanslı Özgü İpliklerin Ve Süper İnce İpliklerin Üretimi

2016

Zeynep ARSLAN

YL

Poliamid 6 Poy ve Tekstüre İplik Üretiminde Kaliteyi Etkileyen Proses Parametrelerinin İncelenmesi

2016

Volkan YALI

YL

Karbon Nanotüp Esanslı İpliklerin Özelliklerinin İncelenmesi

2016

Sezen DÖNMEZ

YL

Elektro Lif Çekim Yöntemiyle Hava Filtrasyonuna Yönelik Nanolifli Yüzeylerin Elde Edilmesi

2016

Belin SABİT

YL

Elektro Lif Çekim (Electrospinning) Yöntemiyle Üretilen Nanolif İplik Özelliklerinin İyileştirilmesi

2019

Prof. Dr. Hikmet Ziya ÖZEK

Berkay BARIŞ

DR

Dokuma Kumaş Hatalarının Belirlenmesi ve Nedenlerinin Giderilmesi İçin Bir Uzman Sistem Uygulaması (An Expert System Application for Determination Of Woven Fabric Defects and Removing Triggerring Factors)

2018

Rana YILMAZ

YL

Kaplama Tekstil Yüzeylerinin Elektro Manyetik Kalkanlama Performansının Araştırılması

2013

Ferit DEMİR

YL

Kancalı Dokuma Tezgahlarında Atkı Telefinin Azaltılması

2014

Şener ÖZTÜRK

YL

Dokuma Kumaşların Yüzey Pürüzlüğü İle Yapısal Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2016

Bilge BERKHAN KASTACI

YL

Leno Dokuma Kumaşların Yapısal Değişkenleri İle Fiziksel Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

2016

Fatih KARAASLAN

YL

Dokuma Kumaşların Yaş İşlemler Sonrası Çekme Davranışlarının İncelenmesi

2017

Merve

KARAKAYA

ŞEN

YL

Denim Yıkama Prosesi Değişkenlerinin

Yüzey Efektine Etkisinin İncelenmesi (A Study Of The Significance Of The Parameters Of Washing Process On The Denim Surface Effect)

2019

Prof. Dr. Özer GÖKTEPE

Tunç SERDAR

YL

Meta Aramid Kumaşın Boyanması, Haslık Yönünden Elyaf Boyalı Meta Aramid Kumaşlarla Karşılaştırılması

2012

Özgecan BEYPAZAR

YL

Nanolif Üretiminde Çap Kontrolü

2013

Figen KÖKSAL

YL

Denim Yıkamada Renk Varyasyonlarının Nedenlerinin İncelenmesi

2015

Murat YILDIRIM

YL

Siplays düğüm kalitesinin iyileştirilmesi

2016

Prof. Dr. Pelin GÜRKAN ÜNAL

İlkem AYTAÇ

YL

İçi Boşluklu İpliklerin Mekanik Özellikleri ve Bu İpliklerden Üretilen Kumaşların Konfor Özellikleri

2016

Özgür AVCU

YL

Otomotiv Koltuk Döşemelerinde Kullanılan Çift Katlı Dokuma Kumaşların Aşınma Performanslarının Geliştirilmesi

2017

Hikmet ÜÇGÜL

YL

Yünlü Dokuma Kumaşlarda Tiftik

Kullanımının Kumaş Fiziksel ve Tutum

Özelliklerine Etkisi (The Effect Of Using Mohair On Physical And Handle Properties Of Woolen Fabrics)

2019

Prof. Dr. Rıza ATAV

Berkay BARIŞ

YL

Dendrimer Teknoloji Kullanılarak Pamuklu Fonksiyonel Kumaşların Eldesi

2012

Osman NAMIRTI

YL

Nanoteknoloji Ürünü Dendrimerler Kullanılarak Pamuk Liflerinin Reaktif Boyarmaddelerle Boyanabilirliğinin Geliştirilmesi

2013

Fatih TÜRKMEN

YL

Alpaka Liflerinin Boyanabilirliğinin Geliştirilmesi

2014

Serap EKİNCİ

YL

Bobin Boyalı Filament İpek İpliklerin Atkı Olarak Kullanıldığı Dokuma Kumaşlarda Karşılaşılan Çeşitli Düzgünsüzlük Sorunlarının Çözümü İçin Proses Geliştirme Ve İpek İpliklerinin Düşük Sıcaklıkta Boyanması

2014

Canan KAZAN ŞAHİN

YL

Liflerin Kimyasal Modifikasyonu Yoluyla Poliester/Pamuk Karışımlarının Tek Banyoda Boyanabilirliğini Sağlayacak Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi

2015

Muhammet Fatih YÜKSEL

YL

Poliamid Kumaşların Düşük Sıcaklıkta Boyanabilirliğini Sağlayacak Yöntem Geliştirilmesi

2015

Kaya KARABULUT

YL

Pamuklu Örme Kumaşlara Doğal Boyalarla Boyama Yoluyla Tek Adımda Renk, UV Koruyuculuk Ve Antibakteriyellik Kazandırılması

2015

Şebnem YAVER

YL

Tekstil Üretiminde Temiz Teknolojilerin Kullanılması Çerçevesinde Kimyasal Modifikasyon Yoluyla Akrilik Liflerinin Doğal Boyalarla Boyanabilirliğinin Geliştirilmesi

2015

Yıldıray Fatih DİLSİZ

YL

Pamuğa Kimyasal Modifikasyon Uygulayarak Multıcolor Efektine ve Antibakteriyellik Özelliğine Sahip Fonksiyonel Gömleklik Kumaş Eldesi

2016

Ömer BOZKURT

YL

Tekstilde Temiz Üretim Çerçevesinde Pamuklu Örme Kumaşların Enzimatik Renklendirilmesi

2019

Doç. Dr. Aylin YILDIZ

Merve DEĞİRMENCİOĞLU

YL

Atıktan Geri Kazanım Yolu İle Elde Edilen Metal Naftenatların Tekstil Terbiyesinde Kullanımı

2013

Mehmet GÜLGÖNÜL

YL

Gümüş Kompleks İçeren Nanoliflerin Üretimi ve Tekstilde Kullanımı (Including Silver Complex Production Of Nanofibers and Use In Textile.)

2018

Cumali DEMİR

YL

Fe3O4@ HA@ Ag Sentezi, Yapısının İncelenmesi ve Tekstilde Kullanımı (Fe3O4@HA@Ag Synthesis, Structural Investigation and Usage In Textile.)

2018

Doç. Dr. Can ÜNAL

Selin BİLGET

YL

Konfeksiyonda Simülasyon Tekniğiyle Yalın Üretim Sistemlerinin İncelenmesi

2015

Alime DERE YÜKSEL

YL

Konfeksiyonda Asorti Planı Optimizasyonu

2018

Sezin ÇELİKKIRAN

YL

Dokuma Kumaş Üretiminde Makine Girişim Modeli Uygulaması (Machine Interference Model Application in Woven Fabric Production)

2019

Zeycan AYDAN DEMİRBAŞ

YL

Üretim Hat Dengelemesinde Konfeksiyon Sektörüne Uygun Algoritmaların İncelenmesi (Examination Of

Appropriate Algorithms for Apparel Industry in Assembly Line Balancing)

2019

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KORUYUCU

Ayben PAKOLPAKÇIL

YL

Akıllı Tekstillerde Kullanılmak Üzere Halokromik Boyalarla Boyanmış Poliamid 6,6 Kumaşın Yaş Haslıklarının İncelenmesi

2013

Dr. Öğr. Üyesi Umut BİLEN

Ufuk ÖZŞAHİN

YL

Dikiş Parametrelerinin Yünlü Ve Yün Karışımı Dokuma Kumaşların Eğilme Dayanımı Üzerine Etkileri

2012

Bala KIRIK

YL

Bir Konfeksiyon İşletmesindeki Son Kontrol Hatalarının İstatistiksel Yöntemlerle Analizi

2017

Yavuz YAŞAR

YL

Yünlü Kumaşlarda Elastan Kullanımının Dikilebilirlik ve Kullanım Özelilkleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi (Investigation Of The Effects Of Elastane Usage On Tailorability and Usage properties In Woolen Fabrics)

2019

 

 

 

 

 

DEVAM EDEN LİSANSÜSTÜ TEZLER

Danışman

Öğrenci Adı-Soyadı

YL/DR

Tez Adı

Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE

Gülçin CANİPEK

DR

Ülkemiz Kıl Keçilerinden Elde Edilen Kaşmir Benzeri Alt Liflerin Eğrilebilirliğinin Araştırılması

Sibel TAŞDELEN

YL

Pamuk Elyaf Özelliklerinin Tayininde Kullanılan Test Cihazlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi (Comparative Investigation of Testing Instruments Used For Analysis of Raw Cotton Fiber Properties)

Prof. Dr. Hikmet Ziya ÖZEK

Duygu YAVUZKASAP AYAKTA

DR

Kamgarn Dokuma Kumaşlarda Konstrüksiyon ve Çözgü Geriliminin Kumaş Yapısı ve Atkı Eğriliğine Etkisinin Araştırılması

Hayal OKTAY

DR

Trakya Bölgesinde Entegre Bir Tekstil İşletmesi İçin Yaşam Döngü Analizi Çalışması

Esra Tuğçe

DIRAGA

YL

Örme Kumaş Hatalarının Sınıflandırılması ve Hata Tanılama Üzerine Bir Uzman Sistem Geliştirilmesi

Prof. Dr. Pelin GÜRKAN ÜNAL

Dilara KONAL

YL

Streç Denim Kumaşların Elastikiyet ve Geri Toplama Özelliklerine Dokuma Kumaş Parametrelerinin Etkisinin İncelenmesi

Prof. Dr. Özer GÖKTEPE

Özgecan ERKAN

DR

Mesane Fonksiyon Bozukluğu Tedavisinde Kullanılmak Üzere Polimerik Yapay Kas Yapılarının Geliştirilmesi

Gül SEVENCAN TOPAL

DR

Tekstil Tabanlı Esnek Fotovoltaiklerin Geliştirilmesi

Semat ŞENOCAK

YL

Nanoliflerden Eğrilmiş İpliklerin (Nano İplik) Örme Performansı ve Kumaş Özelliklerinin Araştırılması (Knitting Performance of Electrospun Nanofiber Yarns and Their Fabric Properties)

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KORUYUCU

Bilge İNCE

YL

Farklı Maddelerin Kullanımı İle Süper Hidrofobik Tekstil Yüzeylerinin Eldesi

Fehmi Çağlar BALABAN

YL

Farklı Makromoleküllerle Yapılan Kaplama ve Emdirme İşlemlerinin Güç Tutuşurluk Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Investigation Of Effects On Flame Retardancy Of Coating and Padding Processes With Different Macromolecules)

İlker TANRIKULU

YL

Sportech Tekstil Kumaşların Elde Edilmesi ve Fiziki Performans Özelliklerinin İncelenmesi

Betül ÖRS TÜRKMEN

YL

Pamuğun Piyasada Bulunan Farklı Kromofor Gruptaki Reaktif Boyarmaddelerle Boyanması Sonrası Işık, Ter-Işık ve Oksidatif Maddelere Karşı Dayanıklılığının İyileştirilmesi

Gökhan ERDİR

YL

Emdirme ve Kimyasal Köpük Sistemi ile Farklı Tip Buruşmazlık Etkisi Sağlayan Kimyasalların Dokuma Kumaş Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi