Danışman

Öğrenci Adı-Soyadı

YL/DR

Tez Adı

Devam ediyor / Tamamlanma Tarihi

Prof. Dr. Fatma GÖKTEPE

Beyza BUZOL MÜLAYİM

DR

Elektrik Alanda Lif Çekim (Elektrospinning) Tekniği ile Nanoliflerden İplik Eğirme Yöntemi Geliştirilmesi

Devam ediyor

Gülçin CANİPEK

DR

Ülkemiz Kıl Keçilerinden Elde Edilen Kaşmir Benzeri Alt Liflerin Eğrilebilirliğinin

Araştırılması

Devam ediyor

Belin SABİT

YL

Elektro Lif Çekim (Electrospinning) Yöntemiyle Üretilen Nanolif İplik Özelliklerinin İyileştirilmesi

 

Devam ediyor

Sibel TAŞDELEN

YL

Pamuk Elyaf Özelliklerinin Tayininde Kullanılan Test Cihazlarının

Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi (Comparative Investigation of Testing Instruments Used For Analysis of Raw Cotton Fiber Properties)

Devam ediyor

Beyza BUZOL MÜLAYİM

YL

Trakya Bölgesi tekstil sektörü: durum analizi ve beklentiler

2012

Habibe Gülben ÜLGEN

YL

Kamgarn iplikçilikte suda çözünebilir filament kullanarak üstün performanslı özgü ipliklerin ve süper ince ipliklerin üretimi

2016

Zeynep ARSLAN

YL

Poliamid 6 poy ve tekstüre iplik üretiminde kaliteyi etkileyen proses parametrelerinin incelenmesi

2016

Volkan YALI

YL

Karbon nanotüp esanslı ipliklerin özelliklerinin incelenmesi

2016

Sezen DÖNMEZ

YL

Elektro lif çekim yöntemiyle hava filtrasyonuna yönelik nanolifli yüzeylerin elde edilmesi

2016

Prof. Dr. Hikmet Ziya ÖZEK

Duygu YAVUZKASAP AYAKTA

DR

Kamgarn Dokuma Kumaşlarda Konstrüksiyon ve Çözgü Geriliminin Kumaş Yapısı ve Atkı Eğriliğine Etkisinin Araştırılması

Devam ediyor

Hayal OKTAY

DR

Trakya Bölgesinde Entegre Bir Tekstil İşletmesi İçin Yaşam Döngü Analizi Çalışması

Devam ediyor

Berkay BARIŞ

DR

Dokuma Kumaş Hatalarının Belirlenmesi ve Nedenlerinin Giderilmesi İçin Bir Uzman Sistem Uygulaması (An Expert System Application for Determination Of Woven Fabric Defects and Removing Triggerring Factors)

2018

Rana YILMAZ

YL

Kaplama tekstil yüzeylerinin elektro manyetik kalkanlama performansının araştırılması

2013

Ferit DEMİR

YL

Kancalı dokuma tezgahlarında atkı telefinin azaltılması

2014

Şener ÖZTÜRK

YL

Dokuma kumaşların yüzey pürüzlüğü ile yapısal özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

2016

Bilge BERKHAN KASTACI

YL

Leno dokuma kumaşların yapısal değişkenleri ile fiziksel özellikleri arasındaki ilişkinin araştırılması

2016

Fatih KARAASLAN

YL

Dokuma kumaşların yaş işlemler sonrası çekme davranışlarının incelenmesi

2017

Prof. Dr. Pelin GÜRKAN ÜNAL

Hikmet ÜÇGÜL

YL

Yün ile Bazı Lüks Liflerden Üretilen Dokuma Kumaşların Çeşitli Fiziksel-Teknolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Devam ediyor

İlkem AYTAÇ

YL

İçi boşluklu ipliklerin mekanik özellikleri ve bu ipliklerden üretilen kumaşların konfor özellikleri

2016

Özgür AVCU

YL

Otomotiv koltuk döşemelerinde kullanılan çift katlı dokuma kumaşların aşınma performanslarının geliştirilmesi

2017

Prof. Dr. Rıza ATAV

Berkay BARIŞ

YL

Dendrimer teknoloji kullanılarak pamuklu fonksiyonel kumaşların eldesi

2012

Osman NAMIRTI

YL

Nanoteknoloji ürünü dendrimerler kullanılarak pamuk liflerinin reaktif boyarmaddelerle boyanabilirliğinin geliştirilmesi

2013

Fatih TÜRKMEN

YL

Alpaka liflerinin boyanabilirliğinin geliştirilmesi

2014

Serap EKİNCİ

YL

Bobin boyalı filament ipek ipliklerin atkı olarak kullanıldığı dokuma kumaşlarda karşılaşılan çeşitli düzgünsüzlük sorunlarının çözümü için proses geliştirme ve ipek ipliklerinin düşük sıcaklıkta boyanması

2014

Canan KAZAN ŞAHİN

YL

Liflerin kimyasal modifikasyonu yoluyla poliester/pamuk karışımlarının tek banyoda boyanabilirliğini sağlayacak yeni bir yöntem geliştirilmesi

2015

Muhammet Fatih YÜKSEL

YL

Poliamid kumaşların düşük sıcaklıkta boyanabilirliğini sağlayacak yöntem geliştirilmesi

2015

Kaya KARABULUT

YL

Pamuklu örme kumaşlara doğal boyalarla boyama yoluyla tek adımda renk, uv koruyuculuk ve antibakteriyellik kazandırılması

2015

Şebnem YAVER

YL

Tekstil üretiminde temiz teknolojilerin kullanılması çerçevesinde kimyasal modifikasyon yoluyla akrilik liflerinin doğal boyalarla boyanabilirliğinin geliştirilmesi

2015

Yıldıray Fatih DİLSİZ

YL

Pamuğa kimyasal modifikasyon uygulayarak multıcolor efektine ve antibakteriyellik özelliğine sahip fonksiyonel gömleklik kumaş eldesi

2016

Prof. Dr. Özer GÖKTEPE

Özgecan ERKAN

DR

Mesane Fonksiyon Bozukluğu Tedavisinde Kullanılmak Üzere Polimerik Yapay Kas Yapılarının Geliştirilmesi

Devam ediyor

Gül SEVENCAN TOPAL

DR

Tekstil Tabanlı Esnek Fotovoltaiklerin Geliştirilmesi

Devam ediyor

Semat ŞENOCAK

YL

Nanoliflerden Eğrilmiş İpliklerin (Nano İplik) Örme Performansı ve Kumaş

Özelliklerinin Araştırılması (Knitting Performance of Electrospun Nanofiber Yarns and Their Fabric Properties)

Devam ediyor

Doç. Dr. Aylin YILDIZ

Merve DEĞİRMENCİOĞLU

YL

Atıktan geri kazanım yolu ile elde edilen metal naftenatların tekstil terbiyesinde kullanımı

2013

Mehmet GÜLGÖNÜL

YL

Gümüş Kompleks İçeren Nanoliflerin Üretimi ve Tekstilde Kullanımı (Including Silver Complex Production Of Nanofibers and Use In Textile.)

2018

Cumali DEMİR

YL

Fe3O4@ HA@ Ag Sentezi, Yapısının İncelenmesi ve Tekstilde Kullanımı (Fe3O4@HA@Ag Synthesis, Structural Investigation and Usage In Textile.)

2018

Doç. Dr. Can ÜNAL

Gonca YILMAZ

YL

Konfeksiyon Sektöründe Üretim Talep Tahminlemesi

Devam ediyor

Sezin ÇELİKKIRAN

YL

Yünlü Kumaş Üretiminde Çalışma Koşullarının Çalışan Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Devam ediyor

Zeycan AYDAN DEMİRBAŞ

YL

Üretim Hat Dengelemesinde Konfeksiyon Sektörüne Uygun Algoritmaların İncelenmesi

Devam ediyor

Selin BİLGET

YL

Konfeksiyonda Simülasyon Tekniğiyle Yalın Üretim Sistemlerinin İncelenmesi

2015

Alime DERE YÜKSEL

YL

Konfeksiyonda Asorti Planı Optimizasyonu

2018

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan KORUYUCU

Bilge İNCE

YL

Farklı Maddelerin Kullanımı İle Süper Hidrofobik Tekstil Yüzeylerinin Eldesi

Devam ediyor

Fehmi Çağlar BALABAN

 

Farklı Makromoleküllerle Yapılan Kaplama ve Emdirme İşlemlerinin Güç Tutuşurluk Üzerine

Etkisinin İncelenmesi (Investigation Of Effects On Flame Retardancy Of Coating and Padding Processes With Different

Macromolecules)

Devam ediyor

İlker TANRIKULU

YL

Sportech Tekstil Kumaşların Elde Edilmesi ve Fiziki Performans Özelliklerinin İncelenmesi

Devam ediyor

Ayben PAKOLPAKÇIL

YL

Akıllı tekstillerde kullanılmak üzere halokromik boyalarla boyanmış poliamid 6,6 kumaşın yaş haslıklarının incelenmesi

2013

Dr. Öğr. Üyesi Umut BİLEN

Yavuz YAŞAR

YL

Yün ve Yün/Elastan Karışımı Kumaşlarda Dikilebilirlik ve Kullanımın Özelliklerinin İncelenmesi

Devam ediyor

Nergiz KARABACAK

YL

Trakya Bölgesindeki Tekstil Fabrikalarının Kalite Anlayışının Değerlendirilmesi (Evaluation of Quality Concept of Textile Company in Trakya Region)

Devam ediyor

Ufuk ÖZŞAHİN

YL

Dikiş parametrelerinin yünlü ve yün karışımı dokuma kumaşların eğilme dayanımı üzerine etkileri

2012

Bala KIRIK

YL

Bir konfeksiyon işletmesindeki son kontrol hatalarının istatistiksel yöntemlerle analizi

2017