Bölümümüze Ait Özgün bir Eğitim Modeli: Sektör Tümleşik Eğitim (STE)

STE Nedir?

Bölümümüz, tekstil sanayinin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak sektörün beklentilerine uygun bilgi ve beceriye sahip, temel bilgileri sağlam, araştırmacı, analitik düşünebilen, meslek etiğini benimsemiş, sorumluluklarının bilincinde, grup çalışmalarına yatkın ve çalışkan mühendisler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş olup, tüm mühendislik dallarında olduğu gibi Tekstil Mühendisliği için de uygulamalı eğitimin öneminin bilinciyle 2011-2012 akademik yılından itibaren son sınıf lisans öğrencilerinin,  haftanın 3 gününü fiili olarak sektörde çalışarak geçirdiği ve ülkemizde sadece Bölümümüze özgün bir model olan Sektör Tümleşik Eğitim Modelini uygulamaya başlamıştır. Söz konusu eğitim kapsamında, Bölümümüzden ve sektörden birer danışmanın ortak sorumluluğunda belirlenen ve yürütülen araştırma konuları, STE ortağımız firma bünyesinde öğrencilerimiz tarafından çalışılmakta ve dönem sonunda hem sektör temsilcisi hem de Bölümümüz öğretim üyelerinin yer aldığı jüri önünde sunularak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz mezun olmadan tekstil sektöründen karşılaşılan problemlere mühendislik yaklaşımıyla çözüm üretmeye başlamaktadır.

Sektör Tümleşik Eğitim Uygulama Esasları için tıklayınız.

STE Anket Formu için tıklayınız.

STE CV Formu için tıklayınız.

STE Tanıtım Rehberi için tıklayınız

Yıılara Göre STE Alan Öğrenci Sayıları